HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC

 - Hiệp định vận chuyển hàng không (1993),
 - Bản ghi nhớ về tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao (1994),
 - Hiệp định  hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật (1994),
 - Hiệp định thương mại (1996),
 - Hiệp định văn hoá (1997),
 - Hiệp định thành lập Uỷ ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật (1997),
 - Hiệp định hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn Băng-la-đét (1997),
 - Thoả thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn các Phòng Thương mại-Công nghiệp Băng-la-đét (1997),
 - Thoả thuận hợp tác về phát triển nguồn nước và kiểm soát lũ lụt (1999),
 - Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ (1999),
 - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2004),
 - Nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp (2004),
 - Nghị định thư về chương trình trao đổi văn hoá giai đoạn 2004-2007 (2004),
 - Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (05/2005).

- Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thương mại gạo 2014 – 2016.

- Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản (2012).

- Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác xúc tiến thương mại (2012).

- Thỏa thuận về thành lập Hội đồng doanh nghiệp Bangladesh – Việt Nam và Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam – Bangladesh (2012).

- Gia hạn bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thương mại gạo giai đoạn 2014 – 2016. 

- Gia hạn Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá và chăn nuôi giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nghề cá và chăn nuôi Bangladesh (3/2018).

- Bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp Bangladesh (3/2018).

- Chương trình trao đổi văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Bangladesh (3/2018).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​