LỜI CHÀO CỦA ĐẠI SỨ

Ảnh thẻ Đs Chiến.jpg 

Việt Nam và Băng-la-đét có quan hệ truyền thống, hữu nghị. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và trong sự nghiệp xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Sau ba thập niên tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam và Băng-la-đét đều đã đạt được thành tựu đáng tự hào, là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của thế giới. Hai nước, trong nhiều năm gần đây đều thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất; quy mô nền kinh tế, thu nhập trung bình của người dân tăng lên nhiều lần. Cả Việt Nam và Băng-la-đét đều đã trở thành nước thu nhập trung bình.

Sự phát triển trong quan hệ, đặc biệt là sự tăng trưởng ngoạn mục trong trao đổi thương mại giữa hai nước trong mấy năm gần đây là một minh chứng và cũng là tín hiệu cho thấy quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước trong các lĩnh vực sẽ tiếp tục phát triển.

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Băng-la-đét sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt; sẵn sàng cung cấp các thông tin hữu ích; kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giữa hai nước hợp tác với nhau.

Đại sứ quán luôn luôn chào đón các Bạn.

Trân trọng,

Phạm Việt Chiến

Đại sứ   ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​