Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bangladesh

Địa chỉNo.14 C.W.S(B) Road 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka 1212, Bangladesh
Tel​: +88-0-2222294052
Email: dhaka@mofa.gov.vn; 
vnemb.bld@gmail.com
Website: https://vnembassy-dhaka.mofa.gov.vn
Bảo hộ công dân: +88-01711595379.​
Hotline: +88-0-222224051.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​