​​LỊCH LÀM VIỆC NĂM 2020

 •  

  Ngày làm việc trong tuần:

  Từ Chủ nhật đến thứ Năm.

   

  Ngày tiếp khách lãnh sự:

  Thứ Hai và thứ Năm.

   

  Giờ làm việc:

  Sáng: Từ 08.30 đến 13.30.

  Chiều: Từ 14.30 đến 17.30.

                   LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2020

  •  

   Tháng 1
   - Năm mới 2020: Ngày 01 tháng 01

   - Tết Việt Nam: Từ thứ Sáu, ngày 24 đến thứ Tư, ngày 29 tháng 01.

    

   ​Tháng 5

   Ngày Quốc tế Lao động: Thứ Sáu, ngày 01 tháng 5.

    

    Tháng 9

   Ngày Quốc khánh Việt Nam: Thứ Tư, ngày 02 tháng 9. 

    

   Và các ngày nghỉ lễ của Quốc gia của Băng-la-đét.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​