​Ngày 29/7, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh, Trần Văn Khoa đã tham dự Hội thảo “Lãnh tụ Hồ Chí Minh: Tấm gương cho các chính trị gia thế giới” tại Dhaka. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các chính trị gia, học giả, lãnh đạo các trường đại học, nhà báo, doanh nhân, sinh viên Bangladesh. Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Trần Văn Khoa nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, cũng như phong trào cách mạng dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng và dẫn đường cho người dân các nước, trong đó có Bangladesh trong việc xây dựng một đất nước hoà bình, độc lập, dân chủ, công bằng và tiến bộ.hoi thao BH 2.jpghoi thao BH 3.jpg


hoi thao BH 4.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​