I/Tin Kinh tế - Xã hội/ Socio-Economic News:

- Ngày 13/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 403/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017 cho 73 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp đoạt giải vàng; 58 doanh nghiệp đạt giải bạc (Bộ Khoa học & Công nghệ).

  Chi tiết xem tại đường link: http://www.baohaiquan.vn/pages/73-doanh-nghiep-duoc-tang-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-nam-2017.aspx.

- On April 13, 2018, The PM has signed Decision No.403/QĐ-TTg on awarding the prizes of the National Quality Award in 2017 to 73 enterprises, in which 15 enterprises won gold medals; 58 enterprises won silver medals (Ministry of Science & Technology).   

For more information, please visit: http://www.baohaiquan.vn/pages/73-doanh-nghiep-duoc-tang-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-nam-2017.aspx.

 

- Quý I/2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,62 tỷ USD, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm 2017, hoàn thành 22,4% kế hoạch xuất khẩu của cả năm. Xuất khẩu vào Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN đều tăng mạnh so với năm 2017 (Hiệp hội Dệt may Việt Nam).

- In the first quarter of 2018, the total export turnover of garments and textiles reached US$7.62 billion, an increase of 13.35% over the same period of 2017, fulfilling 22.4% of the year plan. Exports to the United States, the EU, South Korea, China and ASEAN increased sharply in comparison with 2017 (Viet Nam Textile and Garment Association).

 

            - Quý I/2018, có 11/46 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, tăng 2 nhóm hàng so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, nhóm Điện thoại các loại & linh kiện đạt 12,6 tỷ USD, tăng 62,3%; dệt may6,43 tỷ USD, tăng 14,9%; máy tính, sản phẩm điện tử & linh kiện là 6,33 tỷ USD, tăng 14,1%; giày dép các loại là 3,44 tỷ USD, tăng 10,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng là 3,69 tỷ USD, tăng 28,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng là 2,03 tỷ USD, tăng 18,4%; gỗ và sản phẩm gỗ là1,94 tỷ USD, tăng 9,5%; máy ảnh, máy quay phim & linh kiện là 1,05 tỷ USD, tăng 41,7%; sắt thép các loại là 1,04 tỷ USD, tăng 38,5% về lượng và tăng 57,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017…. (Tổng cục Hải quan).

- In the first quarter of 2018, 11/46 groups of products turnover exceeded US$1 billion with the increase of two groups over the same period of 2017, in which phones & components reached US$12.6 billion, increasing 62.3%; textiles and garments touched US$6.43 billion, up 14.9%; computers, electronic products and spare parts reached US$6.33 billion, up 14.1%; footwear amounted to US$3.44 billion, up 10.6%; machinery spare parts and accessories was US$3.69 billion, up 28.7%; transport vehicles and components is USD 2.03 billion, up 18.4%; wood and wooden products were $ 1.94 billion, up 9.5%; cameras, video cameras & components were $ 1.05 billion, up 41.7%; iron and steel is 1.04 billion, up 38.5% in volume and up 57.3% in value over the same period in 2017 .... (General Department of Viet Nam Customs). 

           - GDP của Việt Nam dự kiến đạt 6,6% trong năm 2018, 6,5% trong năm 2019 (Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF).

- Viet Nam’s GDP is expected to reach 6.6% in 2018, 6.5% in 2019 (International Monetary Fund - IMF).

 - Các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa qua sàn giao dịch hàng hóa (SGDHH) hoặc tham gia thành lập SGDHH t