QUAN HỆ  VIỆT NAM – BANGLADESH​


Ngay sau khi giành độc lập, Bangladesh quan tâm theo dõi và ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta. Chính phủ Bangladesh lên án Mỹ ném bom miền Bắc. Phong trào quần chúng ủng hộ Việt Nam chống Mỹ lên rất cao và lan rộng trên cả nước. Bangladesh là nước đầu tiên ở Nam Á, và là nước thứ 2 ở châu Á không theo CNXH đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.

Ngày 11/2/1973, Việt Nam và Bangladesh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao

Năm 1973 Việt Nam mở Đại sứ quán tại Thủ đô Dhaka, tháng 7/1982, rút sứ quán.

Tháng 11/1993, Bangladesh lập Đại sứ quán tại Hà Nội

Tháng 01/2003 Việt Nam mở lại Đại sứ quán tại Dhaka.

Năm 1973:

Tháng 10: Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN Nguyễn Hữu Thọ thăm Bangladesh.

Năm 1978:

Tháng 12: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thăm Bangladesh.

Năm 1994:

25-27/5: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm thăm Bangladesh.

Năm 1996:

Tháng 9: Bộ trưởng Thương mại T. Ac-met thăm Việt Nam,

Năm 1997:

9-10/3: Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Bangladesh.

Năm 1999:

- 10-12/5: Bộ trưởng Ngoại giao A. Azat thăm Việt Nam

- 14-17/11: Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang thăm Bangladesh.

Năm 2003:

- 16-18/7: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên thăm Bangladesh,

- Tháng 10: Bộ trưởng Nông nghiệp M.K An-oa thăm Việt Nam,

Năm 2004:

- 22-24/3: Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm nhà nước Bangladesh.

- Tháng 7: Bộ trưởng Ngoại giao M. Mốc-sét Khan và Bộ trưởng Văn hoá Se-li-ma Ra-man thăm Việt Nam,

Năm 2005:

17-19/5: Thủ tướng Kha-lê-đa Di-a thăm chính thức Việt Nam.

Năm 2006:

06-7/02: Họp UBHH lần đầu tiên (Bộ trưởng Công thương chủ trì) tại Việt Nam.

Năm 2009:

- 30-31/5: Bộ trưởng Công Nghiệp Băng-la-đét Dilip Barua thăm Việt Nam.

- 17-21/6: Đoàn Ủy ban nhà nước về cổ phần hóa Băng-la-đét thăm Việt Nam.

- 16/7: Bộ trưởng Ngoại giao Băng-la-đét Di-pu Mô-ni gặp Phó Thủ tướng/Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bên lề Hội nghị cấp cao Không liên kết tại Ai Cập.

- 15-23/8: Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và truyền thông Băng-la-đét thăm Việt Nam.

- 26-28/8: Bộ trưởng Bưu chính viễn thông Băng-la-đét R.U. A-mét Ra-du dự Diễn đàn công nghệ thông tin thế giới (WITFOR) tại Hà Nội.

- 18-19/11: Bộ trưởng Y tế và phúc lợi xã hội Băng-la-đét Ru-han Ha-kê thăm Việt Nam.

Năm 2012:

02-04/11: Thủ tướng Sheikh Hasina thăm chính thức Việt Nam.

Năm 2013:

06-07/4: Họp UBHH lần 2 tại Dhaka, 2 Bộ trưởng Công thướng Việt Nam và Bộ Thương mại Bangladesh chủ trì.

Năm 2015:

09-13/8: Tổng thống Md Abdul Hamid thăm nhà nước Việt Nam
Năm 2017:

- 01-05/4: Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng thăm Bangladesh và dự ĐHĐ IPU 136 tại Dhaka.

- 20-23/7: Chủ tịch QH Shirin Sharmin Chaudhury thăm chính thức Việt Nam.

- 06/8: Tham khảo chính trị lần 1 giữa hai Bộ Ngoại giao tại Dhaka. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý dẫn đầu Đoàn Việt Nam.

Năm 2018:

04-06/3: Chủ tịch Trần Đại Quang thăm nhà nước Bangladesh.

Năm 2019:

- 29-30/01: Đặc phái viên Thủ tướng Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng thăm Bangladesh, trao 100.000 USĐ (50.000 cho CP và 50.000 cho WFP).

- 26 - 27/12: Kỳ họp lần thứ 2 Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam – Bangladesh do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Cao Quốc Hưng và Thứ trưởng Bộ Thương mại Bangladesh Md. Jafar Uddin đồng chủ trì được tổ chức tại Hà Nội


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​