TRẦN VĂN KHOA

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

tại nước Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét

 

Đại sứ Trần Văn Khoa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét vào tháng 9/2016. Ông cũng được phong hàm Công sứ - hàm cấp ngoại giao cao thứ hai của Nhà nước Việt Nam vào tháng 1/2015. Ông trình Quốc thư lên Tổng thống Băng-la-đét Md. Abdul Hamid vào ngày 28/12/2016.

Từ tháng 1/2013 đến tháng 9/2016, Đại sứ Trần Văn Khoa giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn, Bộ Ngoại giao.

Từ năm 2012 đến năm 2013, ông là Chuyên viên Cao cấp, Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể, Bộ Ngoại giao.

Từ năm 1997 đến năm 2008, ông là Chuyên viên, sau đó là Chuyên viên Cao cấp, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Từ năm 1984 đến năm 1997, ông là Chuyên viên, Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Trong thời gian đó, ông tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 1985 đến năm 1987.

Trong suốt 32 năm sự nghiệp ngoại giao của mình, Đại sứ Trần Văn Khoa từng công tác nhiệm kỳ tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Úc với cương vị là Cán bộ Lãnh sự, sau đó là Phó Tổng Lãnh sự từ năm 2008 đến năm 2012.

Đại sứ Trần Văn Khoa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao Việt Nam (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam, khóa học 1979-1984). Ông tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam (khóa học 2003-2005) và tốt nghiệp khóa Lý luận chính trị và Hành chính cao cấp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Việt Nam (khóa học 2012-2014).

Đại sứ Trần Văn Khoa có vợ và hai con gái. Ông sử dụng thành thạo tiếng Anh.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​