TIỂU SỬ

Ông Phạm Việt Chiến

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét


 Ảnh thẻ Đs Chiến.jpg

Thông tin cá nhân​

Họ và tên: Phạm Việt Chiến.

Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1962.

Gia đình: Vợ là bà Nguyễn Thị Song Hương, có 2 con. 

 

Học vấn

Tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, Hà Nội, Việt Nam năm 1984.

Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Mát-xcơ-va, Liên bang Nga năm 1993.

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga.

 

Quá trình công tác

1985: Vào ngành ngoại giao;

1985 – 1987: Nghĩa vụ quân sự;

1987 – 2012: Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao:

                      Từ chuyên viên, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng đến Trưởng ban;

2015 – 2019: Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao: Phó Cục trưởng.

Công tác tại Cơ quan đại diện ở nước ngoài

1999 – 2002: ĐSQ Việt Nam tại Liên bang Nga: Bí thư thứ hai;

2012 – 2015: ĐSQ tại CHLB Đức:

                      Tham tán, rồi Tham tán Công sứ - Người thứ hai;

Từ  11/2019: Đại sứ Việt Nam tại Băng-la-đét.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​