Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bangladesh

Địa chỉNo.14 C.W.S(B) Road 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka 1212, Bangladesh
Hotline: (+88)-02-9854052 
Email : dhaka@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-dhaka.mofa.gov.vn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​