• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BANGLADESH


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Bangladesh

  No.14 C.W.S(B) Road 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka 1212, Bangladesh

  Tel: +88-02-9854052 
  Fax: +88-02-9854051 
  Email:. dhaka@mofa.gov.vn​


                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

   1 - Trần Văn Khoa
  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
  ĐT: +880-2-9854052 -ext 106 / +8801713016548

   
  2 - Trần Bảo Sơn
  Bí thư thứ 3
  ĐT: 880-2-9854052 -ext 102 / +8801713124168
   
  3 - Lê Mai Phượng
  Tùy viên
  ĐT: +880-2-9854052 -ext 101 / +8801711595379
   
  4 - Bùi Tuyết Mai
  Kế toán
  ĐT: +880-2-9854052 -ext 103/ +8801764664694


   

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​