• Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Bangladesh

     

  Địa chỉ: No.14 C.W.S(B) Road 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka-1212, Bangladesh

  Fax: +88-02-9854051 

  Email: dhaka@mofa.gov.vn

               vnemb.bld@gmail.com

  ​Điện thoại bảo hộ công dân: +880-1711595379.

                                                                       

  Đại sứ

  Phạm Việt Chiến

  Điện thoại: +880-2-9854052 -ext 106

   

  Cán bộ và nhân viên ngoại giao

   

  Bí thư Thứ nhất

  Nguyễn Hồng Triều

   

  Văn phòng, Lãnh sự, Bảo hộ công dân

  Điện thoại: +880-2-9854052 - ext 101 

  Mobile: +8801711595379

  Tùy viên​​

  Nguyễn Việt Anh

  Đối ngoại, Thư ký Đại sứ

  Điện thoại: 880-2-9854052 - ext 102

  Mobile: +8801713124168

  Nhân viên ngoại giao

  Lê Văn Sửu

  Hành chính, Quản trị

  Điện thoại: +880-2-9854052 - ext 103

  Mobile: +8801764664694


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​