​​​​​

 • Thông báo : Thứ 5 ngày 06/7/2017. Phòng Lãnh sự không làm việc (cán bộ phụ trách đi công tác)

 • THỜI GIAN LÀM VIỆC

 • Chủ Nhật – Thứ Năm: 08:30 - 17:00

  Phòng Lãnh sự (Thứ Hai, Thứ Năm): 09:00 - 17:00

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2017

  Tháng 1
  Ngày 01 tháng 01 năm 2016, Ngày 26-31/01

  Tháng 2

  ​- Ngày 01/02/2017

  Tháng 4

   Ngày 18 tháng 04 năm 2017 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  Tháng 5

   Ngày 30 tháng 04 năm 2017 (Ngày Giải phóng miền Nam)

   Ngày 01 tháng 05 năm 2017 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

   Ngày 02 tháng 09 năm 2017 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​